Aanmelden

Rondleiding

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op basisschool de Prinsenhof. Vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar is bieden wij een rondleiding aan. Gedurende het jaar zijn verschillende rondleidingen gepland. Elke rondleiding start om 08.45 uur. De data zijn:

  • Maandag 04-09-2023

  • Dinsdag 24-10-2023

  • Dinsdag 28-11-2023 (vol)

  • Maandag 15-01-2024

  • Donderdag 07-03-2024

  • Donderdag 11-04-2024

  • Dinsdag 11-06-2024

 

Onder aan deze pagina kunt u zich aanmelden voor een rondleiding.

 

Aanmelden

Na afloop van de rondleiding ontvangt u een aanmeldformulier. 

Ongeveer drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt ontvangt u een intakeformulier. De bouwcoördinator zorgt met de kleuterbouwcollega’s dat de kinderen verdeeld worden over de groepen. De leerkracht waar het kind bij komt houdt de intake met de ouders. Na de intake wordt er pas besloten of de Prinsenhof passend onderwijs kan bieden aan het kind. Als hier geen twijfel over is dan meldt de leerkracht aan de ouders dat het kind is aangenomen. Wanneer er wel twijfel is neemt de leerkracht contact op met de bouwcoördinator voor overleg en eventueel wordt intern begeleider ingeschakeld. Uiteindelijk neemt de directeur de eindbeslissing.

Aanmelden zij-instromer

Voor leerlingen die van een andere basisschool komen, geldt dat een toelatingsonderzoek wordt gedaan, alvorens te besluiten tot definitieve plaatsing. Bij verandering van basisschool ontvangen wij tevens een onderwijskundig rapport van de school van herkomst. Een aanvulling op de procedure kan zijn dat contact wordt gezocht met de betreffende school.

Wanneer een groep vol zit, kunnen we helaas niet direct tot plaatsing overgaan. Kinderen die een broertje of zusje hebben die de school reeds bezoekt, hebben voorrang mits tijdig ingeschreven. Indien de ouders definitief besluiten hun kind op onze school te plaatsen dienen zij een aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen. 

Wennen

Voorafgaand aan de definitieve plaatsing bestaat voor leerlingen de mogelijkheid gedurende enkele (maximaal 4) dagdelen te komen wennen in hun nieuwe groep. Het wennen geldt niet voor leerlingen die direct na de zomervakantie worden geplaatst. De leerkracht bespreekt, tijdens het intakegesprek, de mogelijkheden voor het wennen met de ouders.

Aanmelden voor een rondleiding